Brandweer rangen

Een overzicht van de rangen bij de brandweer en de bijbehorende functies.

brandweer rangen

Aspirant / Algemeen

Bijbehorende functies zijn bijvoorbeeld aspirant (manschap in opleiding) of algemene functies.

rang brandwacht

Brandwacht

Bijbehorende repressieve functies zijn bijvoorbeeld chauffeur, voertuigbediener, gaspakdrager, verkenner gevaarlijke stoffen of manschap.

brandweer rangen

Hoofdbrandwacht

Bijbehorende repressieve functies zijn bijvoorbeeld chauffeur, voertuigbediener, gaspakdrager, verkenner gevaarlijke stoffen, duikploegleider of manschap.

Bijbehorende beheersmatige functies zijn bijvoorbeeld controleur brandpreventie of instructeur.

rang brandmeester

Brandmeester

Bijbehorende repressieve functie is bevelvoerder.

Bijbehorende beheersmatige functies zijn medewerker operationele voorbereiding, medewerker brandpreventie, medewerker opleiden en oefenen, docent, oefencoördinator, ploegchef en centralist meldkamer.

brandweer rangen

Hoofdbrandmeester

Bijbehorende repressieve functie is officier van dienst.

Bijbehorende beheersmatige functies zijn specialist brandpreventie, specialist opleiden en oefenen en operationeel manager.

rang commandeur

Commandeur

Bijbehorende repressieve functies zijn hoofdofficier van dienst, meetplanleider en adviseur gevaarlijke stoffen.

Bijbehorende beheersmatige functies zijn tactisch manager, specialist risico’s en veiligheid en specialist operationele voorbereiding.

brandweer rangen

Adjunct-hoofdcommandeur

Bijbehorende repressieve functie is commandant van dienst.

Bijbehorende beheersmatige functies zijn strategisch manager en manager veiligheid.

brandweer rangen

Hoofdcommandeur

Bijbehorende functie is commandant.

Brandweer rangen in Nederland

De brandweer in Nederland kent een hiërarchische structuur. Bij dit systeem horen rangen. Sinds dat de wet veiligheidsregio’s in oktober 2010 in werking is getreden is het rangenstelsel veranderd. Sinds oktober 2011 worden brandweermensen niet meer aangesteld in een rang, maar in een functie zoals manschap, bevelvoerder of officier van dienst. Bij deze functie hoort een bepaalde rang. Zie hiervoor bovenstaand overzicht. Rangen worden gedragen als epaulet, schuifpassant of metalen rangonderscheidingsteken.

Op de uniformjas wordt een korpsbrevet gedragen met daarop de regionaam vermeld. Soms worden er onofficiële emblemen gedragen zoals bijvoorbeeld die van brandweerduiker.