Gereedschap brandweer

Om een brand te blussen of iemand te bevrijden na een verkeersongeval hebben brandweerlieden de beschikking over vele verschillende brandweer gereedschap. Op deze pagina vindt je een aantal van deze materialen, handig voor als je bijvoorbeeld een spreekbeurt over de brandweer gaat geven.

Persoonlijke uitrusting

Alle brandweerlieden hebben hun eigen bluspak, helm, laarzen en handschoenen. Deze persoonlijke beschermingsmiddelen beschermen de brandweerlieden tegen hitte, kou en vallende/scherpe voorwerpen.

bluspak
blushelm
bluslaarzen
ademluchttoestel

Ademluchttoestel

Een ademluchttoestel dragen brandweerlieden op hun rug. Het masker (gelaatstuk) bevestigen zij aan hun helm en vervolgens kunnen zij de lucht uit de fles inademen. Het ademluchttoestel beschermt hen tegen de hete en giftige rook die bij brand vrij komt. Met één ademluchtfles (cilinder) kan een brandweerman ongeveer 30 minuten ademen.

zaklamp

Zaklamp

In een brandend gebouw in het vaak erg donker door de rook. Daarnaast moet de brandweer ook ’s nachts in actie komen. Daarom is er voor alle brandweerlieden een zaklamp beschikbaar.

redvest

Redvest

Als brandweerlieden langs de waterkant of op een boot moeten werken dragen zijn een redvest zodat ze niet verdrinken als ze per ongeluk in het water vallen. Het redvest heeft een speciale hittebestendige laag die het redvest beschermt tegen brand.

portofoon brandweer

Portofoon

Met de portofoon kunnen brandweerlieden onderling praten. Ook kan de bevelvoerder via de portofoon met de meldkamer praten en om versterking vragen. De brandweer gebruikt hiervoor een speciaal netwerk, genaamd C2000.

warmtebeeldcamera brandweer

Warmtebeeldcamera

Steeds meer tankautospuiten zijn uitgerust met een warmtebeeldcamera. Deze speciale (en hele dure!) camera kan simpel gezegd “door rook heen kijken”. Hierdoor kunnen brandweerlieden snel een eventueel slachtoffer of de brand vinden. Op de foto zie je het beeld van de warmtebeeldcamera. Hoe lichter (of witter) het plekje op het beeld is, hoe heter. Hoe donkerder (of zwarter) het plekje is, hoe kouder. De gele en rode plekke zijn extra warm, hier zit het vuur. Je ziet ook de rug van een brandweerman op het beeld.

warmtebeeldcamera brandweer
beeld warmtebeeldcamera
brandweer gereedschap

Verkeersvest

Bij ongevallen op snelwegen dragen brandweerlieden een verkeersvest zodat zij beter zichtbaar zijn. Bij brand, bijvoorbeeld een autobrand, worden de verkeersvesten niet gedragen omdat deze niet bestand zijn tegen de vlammen.

ehbo koffer brandweer

EHBO koffer

Soms is de brandweer eerder aanwezig dan de ambulance. Als een slachtoffer dan gewond is, kunnen de brandweerlieden alvast een verband aanleggen om het bloeden te stoppen.

brandweer opzetstuk

Opzetstuk

Een tankautospuit heeft 1.500-2.000 liter water bij zich. Als dat water op is, dan kan de brandweer het water uit een brandkraan halen. Hiervoor hebben zij een zogenaamd opzetstuk nodig dat wordt aangesloten op de brandkraan. Aan het opzetstuk kunnen vervolgens slangen worden gekoppeld.

brandweer slangen

Slangen

Slangen zijn een belangrijk brandweer gereedschap. De brandweer maakt gebruik van twee soorten slangen: hoge druk slangen en lage druk slangen. Op de foto is de gele slang de hoge druk slang. Deze is dun, 90 meter lang en zit opgerold op een haspel. Aan de andere kant van de tankautospuit zit nog een hoge druk slang. Deze heeft vaak een andere kleur (meestal zwart) om de twee slangen uit elkaar te houden. Het voordeel van hoge druk slangen is dat ze snel gebruikt kunnen worden. Meer dan 95% van de branden in Nederland wordt geblust met hoge druk.

Als de brand groter wordt en er is meer water nodig, dan worden lage druk slangen ingezet. Dit zijn de rode slangen op de foto. Deze zijn 20 meter lang en zijn 52 of 75 mm dik. Op een tankautospuit liggen 16 slangen van 75 mm dik en 12 slangen van 52 mm dik. De 75 mm slangen worden gebruikt om water te verplaatsen van bijvoorbeeld de brandkraan naar de tankautospuit en de 52 mm slangen worden gebruikt om daadwerkelijk te blussen. Door middel van de zilveren koppelingen kunnen de slangen aan elkaar bevestigd worden.

brandweer gereedschap

Straalpijp

Aan het einde van een slang zit een zogenaamd straalpijp bevestigd. Hiermee kan de brand geblust worden. Met de straalpijp kan de brandweerman het water aan en uit zetten en instellen wat voor soort waterstraal hij wil gebruiken. Hoge druk slangen en lage druk slangen hebben verschillende straalpijpen.

brandweer gereedschap

Verdeelstuk

Met een verdeelstuk kan van één lage druk slang (75 mm) drie lage druk slangen gemaakt worden. Er liggen twee verdeelstukken op een tankautospuit.

brandweer gereedschap

Waterkanon

Met een waterkanon kan met een enorme hoeveelheid water (2.000 lier per minuut!) geblust worden. Ook kan met het waterkanon een watergordijn gevormd worden om bijvoorbeeld een gastank die vlakbij een brand staat af te schermen van het vuur.

brandweer gereedschap

Zuigbuis

Niet overal in Nederland liggen brandkranen. Vooral buiten de bebouwde kom is dit het geval. Om daar aan water te komen gebruikt de brandweer zuigbuizen om water uit bijvoorbeeld een sloot of rivier te pompen.

brandblusser

Brandblusser

Ook op een brandweerauto vindt je brandblussers. Vaak heeft een tankautospuit drie verschillende soorten brandblussers aan boord: een schuimblusser, een poederblusser en een koolzuursneeuwblusser. Deze laatste wordt gebruikt voor het blussen van bijvoorbeeld elektrische apparaten. Water geleidt immers stroom waardoor brandweermensen een stroomstoot kunnen krijgen.

ramoneur brandweer
ramoneur brandweer

Ramoneur

Voor schoorsteenbranden beschikt de tankautospuit over een brandweer gereedschap genaamd een ramoneur. Dit is een lange ketting met een het einde metalen plaatjes. Deze laat men zakken in de schoorsteenpijp en haalt hem vervolgens al schuddend omhoog. Hierdoor wordt de brand geblust. Tegenwoordig wordt de ramoneur vaak op het redvoertuig geplaatst in plaats van de tankautospuit.

brandweer gereedschap

Meetapparatuur

De brandweer wordt ook regelmatig opgeroepen voor bijvoorbeeld gaslekkages. Omdat gas niet zichtbaar is kunnen ze met een meetapparaat meten hoeveel gas er aanwezig is. Op een tankautospuit vind je verschillende meetapparaten. Zo zijn er een explosiegevaarmeter die de concentratie van brandbaar gas in de lucht meet, een koolmonoxidemeter en een radioactiviteit-meter aan boord van de tankautospuit. Steeds meer tankautospuiten zijn ook uitgerust met een zogenaamde H2S meter. Dit gas (waterstofsulfide of zwavelwaterstof) komt vooral voor bij boerenstallen met een gierkelder (mestkelder). Dit gas is levensgevaarlijk. Meters zijn een belangrijk brandweer gereedschap. Het geeft de brandweermensen aan of ze veilig zijn of niet,

Hydraulisch gereedschap

Met hydraulisch gereedschap kan de brandweer bijvoorbeeld mensen uit hun auto bevrijden na een verkeersongeval. Dit gereedschap is zo sterk dat het door metalen heen kan knippen en scheuren. De schaar kan door metaal knippen en een spreider kan de onderdelen van een auto uit elkaar drukken om ruimte te creëren. Een ram kan tot slot het complete dashboard wegdrukken.

brandweer spreider
spreider
hydraulische brandweer ram
ram
brandweer gereedschap
schaar
brandweer gereedschap

Ladder

De tankautospuit beschikt over een ladder zodat brandweerlieden bijvoorbeeld op een gebouw of in een boom kunnen klimmen. Vaak ligt er 1 grote driedelige ladder zoals op de foto op een tankautospuit plus nog een klein laddertje.

brandweer gereedschap

Deurram

Soms zijn de bewoners van een brandende woning niet thuis of ze zijn ingesloten door het vuur. Als de brandweer dan toch snel naar binnen moet, dan kunnen zij de deur inrammen met een deurram.

kettingzaag brandweer

Kettingzaag

De kettingzaag wordt vaak ingezet als bomen dreigen om te waaien of zijn omgewaaid en over de weg liggen. Hij kan echter ook gebruikt worden om een houten deur open te zagen of een wak in het ijs te zagen om aan water te komen als het vriest.

brandweer gereedschap

Chemicaliënpak

Als er gevaarlijke chemicaliën vrijkomen dan kunnen brandweerlieden zichzelf beschermen met een chemiepak. Dit pak is een bepaalde tijd bestand tegen deze chemicaliën. Tegenwoordig worden chemiepakken vuilwerkpakken genoemd.

brandweer gereedschap

ERIC kaartenboek

Er zijn duizenden verschillende chemicaliën op de wereld met allen hun eigen gevaren. Brandweerlieden kunnen al deze chemicaliën natuurlijk niet uit hun hoofd leren. In het ERIC kaartenboek staat per chemische stof wat de gevaren zijn. Zo kan de brandweer snel besluiten wat ze gaan doen.

valbeveiliging brandweer

Valbeveiliging

Dit harnas trekken brandweermensen aan als ze op hoogte gaan werken. Het harnas maken ze vast een touw zodat ze niet naar beneden kunnen vallen.

brandweer gereedschap

Verlichting

In het donker kan de bouwlamp de plek van een ongeval verlichten.

verrekijker brandweer

Verrekijker

Met een verrekijker kan de bevelvoerder al of afstand van het incident zien wat er aan de hand is. Dit is vooral handig bij incidenten waarbij gevaarlijke stoffen vrij komen. Dan moet er namelijk vaak afstand bewaard worden.

haakse slijper

Haakse slijper

Met een haakse slijper kan metaal en steen geslepen worden. Bijvoorbeeld handig om een hek open te slijpen als er brand achter is.

reciprozaag

Reciprozaag

Met een reciprozaag kan hout en metaal gezaagd worden. Tegenwoordig wordt een reciprozaag ook steeds vaker ingezet om slachtoffer te bevrijden bij verkeersongevallen. Dit is soms nodig omdat de materialen waarvan auto’s worden gemaakt steeds steviger worden en het hydraulische gereedschap er soms nauwelijks doorheen komt.

hefkussen

Hefkussens

In het hulpverleningsvoertuig liggen hefkussens. De kussens worden gevuld met lucht en kunnen hierdoor extreem zware lasten tot wel 50.000kg! optillen. Er kunnen ook meerdere kussens aan elkaar gekoppeld worden zodat er hoger getild kan worden.

dommekracht

Dommekracht

Ook dommekrachten vindt je op het hulpverleningsvoertuig. Hiermee kunnen ook zware lasten (meestal 10.000 kg) getild worden. Een pittig stuk brandweer gereedschap dus!

aggregaat

Aggregaat

Met dit apparaat kan stroom gemaakt worden. Dat is handig als je midden in een bos staat en je wil daar bijvoorbeeld een lamp aanzetten of een elektrisch apparaat gebruiken.