Veiligheidsregio

Wat is een veiligheidsregio? Dit is een samenwerking tussen meerdere gemeenten op het gebied van veiligheid. Nederland is opgedeeld in 25 veiligheidsregio’s. Zie de kaart voor de verdeling. De brandweer maakt onderdeel uit van de veiligheidsregio.

veiligheidsregio

Taken veiligheidsregio

De taken van veiligheidsregio’s staan beschreven in de wet veiligheidsregio’s. Deze taken zijn onder andere:

  • Het voorkomen en bestrijden van brand
  • Het voorbereiden op rampen, crises en overige risico’s
  • Het coördineren, beheersen en bestrijden van rampen en crises

Het voorkomen en bestrijden van brand

Onderdeel van de veiligheidsregio is de brandweer. Maar de brandweer is niet alleen verantwoordelijk voor het bestrijden van brand. De brandweer treedt ook op bij incidenten met gevaarlijke stoffen en biedt hulp bij het redden van mensen en dieren. Tot slot adviseert de brandweer gemeenten, bedrijven en burgers.

Het voorbereiden op rampen, crises en overige risico’s

Samen met andere partners wordt vooraf nagedacht over wat er moet gebeuren als er een ramp gebeurt. Zo is de veiligheidsregio goed voorbereidt als een ramp onverhoopt plaats vindt.

Het coördineren, beheersen en bestrijden van rampen en crises

Als er een incident plaats vindt dan werken brandweer, GHOR, politie en gemeenten samen om het incident te bestrijden. Daarnaast wordt bij grotere incidenten in een zogenaamde GRIP structuur samengewerkt.

Leiding veiligheidsregio

De leiding ligt in handen van alle burgemeesters uit die veiligheidsregio, waarvan 1 van deze burgemeesters de voorzitter van de veiligheidsregio is. Vaak is dit de burgemeester van de grootste gemeente. De 25 voorzitters vormen met elkaar het veiligheidsberaad.

Politie

De politie is qua organisatie geen onderdeel van de veiligheidsregio: onder meer de verschillen in financieringsvormen zijn daarvoor nog te groot. Zo wordt de veiligheidsregio gefinancierd op basis van verlengd lokaal bestuur en wordt de politie functioneel gefinancierd vanuit het Rijk. De politie is officieel geen onderdeel van de veiligheidsregio’s, echter zitten zij wel aan tafel bij het veiligheidsberaad.

Overzicht veiligheidregio’s