Vuur

Vuur is het totaal aan licht en warmte dat ontstaat bij een oxidatiereactie bij hoge temperatuur. Een oxidatiereactie is een chemische reactie waarbij elektronenuitwisseling plaats vind tussen atomen en moleculen. Bekende oxidatiereacties met een lage temperatuur zijn een gesneden appel die bruin wordt en metaal dat nat wordt dat gaat roesten. De warmte komt bij deze oxidatiereactie zeer langzaam vrij waardoor er niks van merkbaar is. Als een oxidatiereactie snel verloopt komt warmte en licht vrij, ook wel vuur genoemd.

Licht

vuur

De lichtverschijnselen die waarneembaar zijn bij vuur worden veroorzaakt door gloeiendhete roetdeeltjes. Roetdeeltjes zijn zeer fijne koolstofdeeltjes die ontstaan bij de onvolledige verbranding van koolstof houdende stoffen zoals hout, steenkool, benzine en diesel. Deze roetdeeltjes kunnen voor een rode, gele, oranje of zelfs witte kleur zorgen. De rode, gele en oranje kleur duiden op een lagere temperatuur. Een blauwe of witte kleur duidt op een hogere temperatuur. De bruin gekleurde delen van het vuur worden veroorzaakt door roetdeeltjes die niet meer gloeien en het licht van de achterliggende vlam absorberen.

Naast de roetdeeltjes wordt de kleur van vuur veroorzaakt door radicalen. Radixalen (of vrije radicalen) zijn atomen of moleculen met één of meerdere ongepaard(e) elektron(en). Deze radicalen zijn vaak zeer reacties omdat ze snel terug willen naar een gepaarde elektronenstructuur. Radicalen bestaan daarom maar heel kort, fracties van seconden. Wanneer deze radicalen overgaan naar een normale (gepaarde) toestand zenden ze energie uit in de vorm van licht. Dit licht is meestal lichtblauw van kleur. Andere kleuren komen ook voor. Aangezien de roetdeeltjes veel feller licht uitstralen dan de radicalen kun je dit licht alleen zien in de delen van het vuur waar geen roetdeeltjes aanwezig zijn. Daarom kun je in de kern van de vlam (bijvoorbeeld bij een kaars) dit blauwachtige licht wel zien.

Temperatuur

De temperatuur van vuur kan variëren van 300° C tot 3100° C, waarbij 3100° C voorkomt bij een metaalbrand of een lasapparaat. Een gewoon vuur van hout heeft een temperatuur van ongeveer 700 – 800 graden Celsius.

Geschiedenis van vuur

Voor vuur is brandstof, zuurstof en temperatuur nodig. Het bestaan ervan hangt samen met het ontstaan van planten. Deze planten leverden namelijk de zuurstof en brandstof die vuur nodig heeft. Zuurstof bestond al voor het ontstaan van planten, echter brandstof niet. De eerste vormen van brandstof die zijn gevonden dateren van 400 miljoen jaar geleden. In de natuur komt het sindsdien voor door blikseminslagen en vulkaanuitbarstingen.

De mens heeft zichzelf geleerd om vuur te maken en te onderhouden. Het was een waardevol verschijnsel voor koken, verlichting, verwarming, maar ook smeden. Het was vroeger erg lastig te verkrijgen. Men moest het meenemen vanuit bosbranden en vulkaanuitbarstingen en bewaarde het vervolgens in het vuurhuis van het dorp. Omdat vuur zo waardevol en moeilijk te verkrijgen was komt het veelvuldig voor in godsdienstige rituelen. Later ontdekte men dat je het kon maken middels wrijving.

vuur