Werkzaamheden brandweer

Ben je een spreekbeurt over de brandweer aan het voorbereiden? Hier vind je alle informatie over de werkzaamheden van de brandweer. Kijk ook eens op de andere pagina’s op deze website.

Per jaar wordt ongeveer 140.000 keer de hulp van de Nederlandse brandweer ingeroepen. Dat de brandweer branden blust weten we allemaal, maar wat doet de brandweer eigenlijk nog meer?

Wet veiligheidsregio’s

In deze wet staat vermeld wat de taken van de brandweer zijn:

 • het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt;
 • het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand.

Hier lees je meer over veiligheidsregio’s.

Bekijk hier hoe een uitruk in zijn werk gaat:

Werkzaamheden brandweer

De soorten incidenten die de brandweer bestrijdt worden door de brandweer zelf vaak ingedeeld in vier operationele taakgebieden:

 • Brandbestrijding
 • Hulpverlening
 • Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen
 • Waterongevallen

Brandbestrijding

Dit is de meest bekende taak van de brandweer. Naast het blussen van de brand zelf is het redden van eventuele personen of dieren een nog veel belangrijkere taak bij brandbestrijding. Ook zal de brandweer eerst proberen te voorkomen dat de brand overslaat naar andere gebouwen of objecten. De soorten branden kunnen grof ingedeeld worden in binnen- en buitenbranden.

Onder binnenbranden worden branden verstaan in een gebouw. Denk aan woningbranden, kantoorbranden, winkelbranden, industriebranden enz… Ook de plaats binnen het gebouw kan variëren. Denk aan keukenbranden, kelderbranden of schoorsteenbranden.

Buitenbranden kunnen heel divers zijn. Eigenlijk alles dat in de buitenlucht kan branden valt hier onder. Denk aan autobranden, bosbranden, bermbranden, containerbranden en zelfs vliegtuigbranden.

Hulverlening

Deze taak is heel divers. Onder hulpverlening valt bijvoorbeeld:

 • optreden bij auto ongelukken
 • bevrijden van personen uit een vastzittende lift
 • dieren op hoogte of uit het water redden
 • instortingen
 • assisteren bij buitensluitingen (mensen die zonder sleutel de deur achter zich dicht trekken)
 • metingen verrichten als personen zich niet lekker voelen
 • optreden van lekkages van aardgas
 • assisteren van de ambulancedienst door patiënten uit hun woning te takelen als deze zelf niet de trap af kunnen lopen
 • verhelpen van stormschade zoals omgevallen bomen
 • verhelpen van wateroverlast door bijvoorbeeld kelders leeg te pompen
 • optreden bij trein-, tram- en metro incidenten
 • veel brandweerkorpsen assisteren tegenwoordig ook bij reanimaties omdat zij vaak sneller ter plaatse kunnen zijn dan de ambulance

Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen

Over de weg, het water en het spoor worden vele stoffen vervoerd die wanneer zij vrijkomen in de open lucht een gevaar vormen voor mensen en dieren. Denk hierbij aan giftige, bijtende, brandbare of zelfs radioactieve stoffen. Ook bij vele bedrijven wordt er met deze stoffen gewerkt. Soms gaat het mis en vormt de stof een gevaar voor de omgeving. In zo’n geval wordt de brandweer gealarmeerd om het probleem op te lossen. Zij beschikt hiervoor over speciale materialen zoals chemiecaliënpakken en gaspakken waarmee brandweermensen zichzelf kunnen beschermen tegen de gevaren van de stof als zij bijvoorbeeld het lek gaan dichten.

werkzaamheden brandweer

Waterongevallen

Speciaal voor deze taak beschikt de brandweer over duikteams. Zij komen in actie als er iemand in het water valt of wanneer een auto per ongeluk het water in rijdt.